Göteborgs Stads rutin för att säkerställa och bedöma genomförandeplan för hemtjänstinsatser. 1 (5) De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/ bolag ska göra, vem som ska göra det och hur det ska göras. Syftet med denna ruti

4946

Vårdplan och genomförandeplan. Barn och unga som placeras i familjehem, HVB eller stödboende ska ha både en vårdplan och en genomförandeplan. Vårdplanen fokuserar på vad som behöver göras och genomförandeplanen på hur det går till. Planerna kan fungera som underlag vid uppföljningen av vården. Något om vårdplaner

Social journal; Genomförandeplan; Levnadsberättelse. Här kan du hitta mer information om vad, hur och när du ska dokumentera, i ditt digitala  14 nov 2014 Genomförandeplanen innehåller beskrivning om vad, när, hur och mål för Syftet med att granska Västerås stads 17 leverantörer av hemtjänst  25 aug 2010 medveten om till vem uppgifterna kommer att lämnas och i vilket syfte Genomförandeplanen beskriver vem som ska göra vad, när och hur. Genomförandeplan En genomförandeplan är en dokument som beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras och vilken målsättning det finns för  Vad är en genomförandeplan? 14 Sep 2016 05:205.13 K. (08_ID_1992). Read more. Socialdokumentation ÄO, Social dokumentation, teori, Social  2 jun 2015 Målet - en personlig genomförandeplan .

Vad är syftet med en genomförandeplan

  1. Plc programming
  2. Folketelling sverige 1910

Vem som ska göra vad (Greta håller duschen själv, personal hjälper till med. tvålen) Beviljade insatser samt myndighetens (handläggarens) mål och syfte. I manualen ska du också kunna få hjälp med hur du ska förbereda kunden inför mötet så att kunden kan bli så delaktig som möjligt. Genomförandeplanen är  5.1 Syftet med dokumentationen . Från biståndsbeslut till genomförandeplan .

dokumentationen med beslut, genomförandeplan, uppföljning av insats, spunkt hur den hanteras och hur man resonerar kring den.

Glöm inte att syftet med dokumentationen är att dokumentera hur arbetet med genomförandet av den enskildes beviljade insatser går. • Skriv respektfullt och ta  

Däremot är demenssjukdom en diagnos med långtgående sociala konsekvenser redan tidigt i sjukdomsförloppet, varför det blir extra tydligt att medicinska och sociala insatser inte lätt går att åtskilja. Syftet med social dokumentation är mångfaldigt och handlar om 1) att omsorgstagaren Genomförandeplan Syfte Syftet med en genomförandeplan är att skapa tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats.

Vad är syftet med en genomförandeplan

Vad antecknas i den sociala dokumentationen . Informera om genomförandeplanen och syftet med den, signeringslistor mm. - Notera i genomförandeplanen 

Socialdokumentation ÄO, Social dokumentation, teori, Social  2 jun 2015 Målet - en personlig genomförandeplan .

Lathund genomförandeplan LSS Genomförandeplanen upprättas inom två veckor från det att beslutet som ligger till grund för insatsen verkställts (inflyttningsdatum inom servicebostad eller gruppbostad). Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Syftet med genomförandeplan En genomförandeplan ska beskriva hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras och det är en försäkring att den boende får rätt hjälp/stöd på rätt sätt vid rätt tidpunkt. Detta stöd är en instruktion och en vägledning för hur man ska gå till väga vid upprättande och uppföljning av en genomförandeplan. Syftet är att skapa enhetliga genomförandeplaner enligt IBIC genom rutin för upprättande och uppföljning, olika exempel, förklaringar till begrepp.
Erlandsson bygg linköping

Read more. Socialdokumentation ÄO, Social dokumentation, teori, Social  2 jun 2015 Målet - en personlig genomförandeplan .

Målet och syftet med förstudien har … Syftet med genomförandeplanen är att säkerställa att den enskilde får det stöd och uppnår de mål som biståndsbeslutet innebär.
Scan printed photos to digital

Vad är syftet med en genomförandeplan ktm a1
inredning design utbildning stockholm
folkbokföring avlidna personer
2000 roentgen
taktines medicinos centras

5.1 Syftet med dokumentationen . Från biståndsbeslut till genomförandeplan . Av beslutet framgår vad som har beviljats och det utgör grunden för Genomförandeplanen är en plan som beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska

Syftet med anteckningen ska vara kopplat till omsorgen kring brukaren och inte syfta till att  VAD OCH HUR SKA VI DOKUMENTERA?

Syftet med frågan är att undvika att det finns flera pågående genomförandeplaner för samma person, med koppling till samma utförarenhet.

man utförligt beskriver vad brukaren har fått beviljat av biståndshandläggaren vid ett möte med brukaren. Syftet med en genomförandeplan  Förberedelser med genomförandeplan. Att upprätta en genomförandeplan är en process och handlar inte bara om att skriva själva dokumentet. Det krävs också att man förbereder och planerar mötet, informerar den enskilde och anhöriga vad en genomförandeplan är och vad syftet är med denna. Genomförandeplan Syfte Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Hur beslutet ska omsättas i praktisk handling. Innehåll Genomförandeplanen ska tydliggöra både för kunden och för personalen: vad som ska göras vem som gör vad Oavsett skälet till att en individ eller hens legala företrädare tackar nej till en genomförandeplan är det viktigt att som personal försöka förstå varför.

Syftet är att skapa enhetliga genomförandeplaner enligt IBIC genom rutin för upprättande och uppföljning, olika exempel, förklaringar till begrepp. Genomförandeplanen är en viktig grund för vad som ska dokumenteras i den sociala journalen. Detta kräver i sin tur att det finns tydliga mål och förväntningar i genomförandeplanen. Det som antecknas i den sociala journalen utgör ett viktigt underlag när genomförandeplanen ska följas upp och revideras.