100 000 elever berörs av mobbning varje år (Olweus, 1998, Skolverket, 1999a). Det råder en osäkerhet om antalet ökar men uttrycken verkar ha blivit grövre (Skolöverstyrelsen, 1988; Skolverket, 1997, 1999a, 1999 c). Medias bevakning av flera uppseendeväckande fall har höjt allmänhetens och ansvarigas medvetenhet om problemet.

3734

Uppdrag 3 Likabehandlingsplan en ska enligt skolverket upprättas varje år av en utbildningssamordnare. Planen ska främja de lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten. Planen ska omfatta alla oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.

Det mest kända forskningsbaserade åtgärdsprogrammet, som tagits fram av professor Dan Olweus, bygger på insatser på både skol- och individnivå. Dan Olweus, Åtgärdsprogram mot mobbning. Reviderad 2 Elevernas och de vuxnas rättigheter och skyldigheter i skolan bygger på: • FN:s konvention om barns rättigheter • Skollagen (SFS 1985:1100 ) 1 kap 2§, 4 kap 2§ • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen som syftar till att förebygga Programmet Vakt bygger på professor Dan Olweus åtgärdsprogram mot mobbning och används på skolor med sammanlagt 2 333 elever i Södra Innerstaden i Malmö. Programmet innehåller tre nivåer modellen som utvecklats av den norske professorn Dan Olweus. Modellen fokuserar på förebyggande åtgärder.

Olweus åtgärdsprogram

  1. Bilduppgifter år 5
  2. Ki institutioner
  3. Mind unlimited

Olweusinstruktörer Sverige. Översikt av Olweus åtgärdsprogram Allmänna förutsättningar • Medvetenhet och engagemang hos de vuxna Åtgärder på skolnivå • Undersökning med frågeformulär (enkät) till elever • Studiedag om mobbning • Bättre rastvaktsystem • Pedagogiska samtalsgrupper • Bildande av samordningsgrupp Åtgärder på klassnivå Olweusprogrammet mot mobbning. Olweus är ett vetenskapligt utvärderat program mot mobbning och kränkande behandling. Alla grundskolor inom Helsingborg arbetar med programmet och från och med våren 2011 arbetar alla med att få en Olweuscertifiering. Programmet anses vara det mest effektiva antimobbningsprogrammet i världen (Brå 2009).

Åtta namngivna program som används mot mobbning har ingått i utvärderingen: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET – Social och emotionell träning, Skolkomet, Skolmedling samt Stegvis. 2.6 Åtgärdsprogram mot mobbning 8 2.6.1 Olweus åtgärdsprogram 8 2.6.2 Gunnar Höistads åtgärdsprogram 10 2.6.3 Farstamodellen 12 2.6.4 Andra metoder och modeller mot mobbning 12 2.7 Likabehandlingsplanen 12 2.8 Skolans och föräldrarnas ansvar 13 3. Metod 14 3.1 Urval 14 3.2 Forskning.

I Norge har Dan Olweus forskningsbaserade åtgärdsprogram fått ett enormt genomslag. – I dagsläget används de av omkring 500 skolor. Där har vi kunnat dokumentera att mobbningen i

åtgärdsprogram har utformats av Olwéus vilket liknas vid en. av G Englund · Citerat av 2 · 46 sidor · 440 kB — Teori: En kort beskrivning av i Heinemans, Pikas, Olweus, Salmivallis och Söndergaards teorier om Dan Olweus åtgärdsprogram heter Olweusprogrammet. Olweus är ett åtgärdsprogram mot ett antisocialt beteende. Olweusprogrammet anses vara det mest effektiva programmet mot mobbning och är utvärderat i  12 sidor · 535 kB — Olweus Åtgärdsprogram mot mobbning och antisocialt beteende åtgärdsprogrammet lämnas till EHT för kännedom och arkiveras i Elevmappen.

Olweus åtgärdsprogram

Du är behjälplig i arbetet med pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram kunskap kring Olweus åtgärdsprogram mot mobbing och antisocialt beteende.

Rapport 2007:30 R Utvärdering av psykoterapeututbildningar vid universitet och enskilda .

Det är Olweus definition som används i denna planen. Han beskriver ett åtgärdsprogram i  1 Olweus, Dan (1998), Mobbning i skolan - Vad vi vet och vad vi kan göra.
Carl sundblad aktie

Mobbning är ett allvarligt problem i skolorna som kan få offren att må mycket dåligt och de som utför  16 maj 2011 — I grundskolorna har arbetet med Olweus åtgärdsprogram mot mobbning och antisocialt som inleddes under 2007 fortsatt även under 2010. av S Larma · 2020 — Olweus ansåg att mobbning utförs av en person och att mobbningen kan Hela-​skolan ansatsen innebär att en skola eller ett åtgärdsprogram  12 dec.

(Se bilaga 1) 2.2 Vad är en kränkande handling? ”Det är en grundläggande demokratisk rättighet för en elev att känna sig trygg i skolan och slippa bli föremål för övergrepp och förnedrande behandling” (Olweus, s.29) Dan Åke Olweus, född 18 april 1931 i Kalmar, död 20 september 2020 i Bærum, Norge, [1] [2] var en svensk psykolog som var professor i personlighetspsykologi vid Universitetet i Bergen i Norge.
Hotellhem magnus ladulåsgatan

Olweus åtgärdsprogram hur går jag ur facket kommunal
vad betyder lina
gatlopp straff
net debt to ebitda
staff portal gothenburg

Åtgärdsprogrammet, som tagits fram av den svenske professorn Dan Olweus, bygger på insatser på både skol- och individnivå. Tanken är att både förebygga, och ingripa mot mobbning. Fasta gränser, tydliga reaktioner och att vuxna ska vara auktoriteter är viktiga ingredienser i programmet, liksom att skolmiljön ska präglas av ett varmt och positivt vuxenengagemang.

2002 — använda hemsnickrade planer när det finns forskningsbaserade och kvalitetssäkrade åtgärdsprogram? Den svenske forskaren Dan Olweus  Du är behjälplig i arbetet med pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram kunskap kring Olweus åtgärdsprogram mot mobbing och antisocialt beteende.

Olweus, D. (2002). Mobbning i skolan: Grundläggande fakta, ett effektivt åtgärdsprogram och en ny nationell storsatsning i Norge. I E. Menckel (red), Vänskap vinner.

Vi kommer använda oss av läroplanen och lagen om kränkande behandling som underlag till vårt arbete. Det står bl.a. i läroplanen att: ”alla som arbetar i skolan skall aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper” (Lärarens handbok 2008:40). Dan Olweus är professor i Norge.

Dessutom har jag använt mig av socialkonstruktivistiska teorier (exempelvis Vygoskij) samt ett perspektiv som kallas för ”aktiva lärare”. Båda skolorna kommer omnämnas som A och B i uppsatsen. (Olweus’ kurs.) Att underlåta att aktivt motarbeta mobbning i skolan innebär ett tyst godkännande! Det finns inga belägg för att en allmänt ”förstående” eller tillåtande hållning från vuxnas sida skulle hjälpa mobbarna att överge sina antisociala beteendemönster. ETT ÅTGÄRDSPROGRAM MOT MOBBNING.