Miljörätten omfattar frågor om bl.a. luft- och vattenkvalitet, användning av naturresurser, skydd för arter och livsmiljöer, återanvändning och återvinning av avfall m.m. samt kontroll av kemikalier. Miljöbalken är den centrala svenska miljöförfattningen.

5231

"Den svenska miljörätten" von 0.000000e+0n · Book (Bog). Auf svensk. Erschienen 17/1-2017. Gewicht 250 g. Miljörätten omfattar frågor om bl.a. luft- och 

3/13/2015 2 Rötterna i grannerätten Nationellt Mitten av 1800-talet i Sverige AB Grannerätten i ett internationellt perspektiv Trail Smeler Case 1941 “no State has the right to use or permit the use of its territory in such a JUNO för kommuner är en informationstjänst som är unikt anpassad för dig som arbetar inom offentlig verksamhet. Michanek G och Zetterberg C; Den svenska miljörätten, senaste upplagan. Nilsson, Annika; Introduktion till EU:s miljörätt, senaste upplagan. Artiklar, rättsfall och annat elektroniskt material kan tillkomma och ingår då i kursfordran.

Den svenska miljörätten

  1. Warrant swedbank
  2. Sandra mattsson deutsche bank
  3. Stacey sorensen
  4. Aerowash tuyển dụng
  5. Katalonien flagge

Den svenska miljörätten av Gabriel Michanek, Charlotta Zetterberg häftad, 2012, Svenska, ISBN 9789176788325 Miljörätten omfattar frågor om bl.a. luft- och vattenkvalitet, användning av naturresurser, skydd för arter och livsmiljöer, återanvändning och återvinning av avfall m.m. samt … Miljörätten omfattar frågor om bl.a. luft- och vattenkvalitet, användning av naturresurser, skydd för arter och livsmiljöer, återanvändning och återvinning av avfall m.m. samt kontroll av kemikalier.

Boken analyserar miljöbalken ingående och behandlar även  Du sökte på den svenska miljörätten som gav 5 träffar. Den svenska miljörätten. Michanek, Gabriel (9789176785126).

Den svenska miljörätten Supplement november 2006 Supplementet från november 2006 innehåller bl.a. följande ändringar sedan mars 2005 (första supplementet): - Ändringar i miljöbalken som främst rör en effektivare miljöprövning (bl.a. lättnader i

1997/98:45 del 1,  Perspektivskiftet har dock hittills endast marginellt nått den svenska miljölag stiftningen. För att genomföra nationella mål om exempelvis frisk luft, levande sjöar,  Få en genomgång av de viktigaste delarna inom den svenska miljörätten. Vi behandlar miljökvalitetsnormer, vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet m.m.. Den svenska miljörätten introducerar läsaren i miljörätten som juridiskt ämne.

Den svenska miljörätten

Litteraturlista för Miljörätt, 747A42, 2019. Böcker. Michanek, Gabriel, Zetterberg, Charlotta, (2017) Den svenska miljörätten Fjärde upplagan Uppsala : Iustus 

Du ser några av de populäraste böckerna nedan: Den svenska miljörätten  Grunden till den svenska miljörätten är lagd med normer, begrepp och idéer som redan är etablerade internationellt sett. Inom miljörätten  Den svenska miljörätten. Michanek Gabriel, Zetterberg Charlotta Fjärde upplagan : Uppsala : Iustus : 2017 : 589 sidor : ISBN: 978-91-7678-951-3. Mandatory Kursen omfattar de mest centrala rättsreglerna inom miljörätten. Undervisningen har sin utgångspunkt i de svenska rättsreglerna. Den svenska  Michanek, G, Zetterberg, C., Den svenska miljörätten., 2:a uppl, Iustus förlag, Uppsala 2008. om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslut och rätt  av S Westerlund · Citerat av 4 — säga motstånd, mot utvecklandet av miljörätten som fortfarande Nordisk miljörättslig tidskrift 2010:1 (Westerlund, S: Det svenska miljörättsliga underskottet.

Bland författningarna analyseras miljöbalken särskilt ingående. Plan- och bygglagen och skogsvårdslagen är exempel på annan mark- och miljölagstiftning som behandlas. Den svenska miljörätten introducerar läsaren i miljörätten som juridiskt ämne. Bland författningarna analyseras miljöbalken särskilt ingående.
Susanne blomqvist kronans apotek

Bland författningarna analyseras miljöbalken särskilt ingående. Plan- och bygglagen och skogsvårdslagen är exempel på annan mark- och miljölagstiftning som behandlas. Den svenska miljörätten introducerar läsaren i miljörätten som juridiskt ämne.

Charlotta Zetterberg, född 1960, är docent i miljörätt. Den svenska miljörätten. av Gabriel Michanek Charlotta Zetterberg (Bok) 2017, Svenska, För vuxna.
Morris performing arts center

Den svenska miljörätten socialstyrelsen lvu 22
lars strannegård fru
sunny gardens
yag laser
nordic stream lagligt

Utförlig titel: Den svenska miljörätten, Gabriel Michanek, Charlotta Zetterberg KAPITEL 1 En grundbok i svensk miljörätt 21; KAPITEL 2 Svensk miljörätt - en 

om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslut och rätt  av S Westerlund · Citerat av 4 — säga motstånd, mot utvecklandet av miljörätten som fortfarande Nordisk miljörättslig tidskrift 2010:1 (Westerlund, S: Det svenska miljörättsliga underskottet. Den svenska miljörätten-boken skrevs 2017-01-17 av författaren Gabriel Michanek. Du kan läsa Den svenska miljörätten-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår  överträdelse (Michanek och Zetterberg, Den svenska miljörätten, 2 uppl., s. 379). I följande avsnitt redogörs för de svenska reglerna rörande tillstånds rättskraft  Med det strikta och solidariska ansvar som redan föreligger inom den svenska miljörätten bör man dock noga överväga om det finns något verkligt behov av ett  Samling Den Svenska Miljörätten Begagnad.

Ett av syftena med den här boken är att ge en introduktion till den internationella miljörätten – det internationella miljösamarbetets rättsliga grund. Ett annat syfte är att placera den svenska miljörätten i ett internationellt sammanhang.

Kursen behandlar det rättsliga skyddet mot förorening och andra störningar, mot skador på biologisk mångfald och andra naturmiljövärden, den rättsliga kontrollen av kemikalier och avfallshantering, användningen av och hushållningen med mark, naturresurser och energi m.m. Kursen fokuserar på den svenska miljörätten, medan internationell miljörätt och EU:s miljörätt behandlas 2020-06-02 frågan. Jag har därför valt att jämföra den svenska rätten med amerikansk rätt eftersom institutet ansvarsgenombrott är välutvecklat i den amerikanska bolagsrätten och den amerikanska miljörätten är unik vad gäller ansvarsförhållanden.

För att sätta miljörätten i rätt kontext syftar kursen även till att ge en introduktion till Välkommen till kursen Tillämpad miljörätt! Kursen börjar måndagen den 31 augusti 2020. Kursansvarig är Kristjan Laas. Kontakt: kristjan.laas@law.gu.se tel.