Röst och kausalitet i lärobokstexter (2000) och från en undersökning av Ulla Ekvall: Läroboken – begriplig och intressant? (1995). Läromedelstexterna som studerats är hämtade ur . Perspektiv på historien A . respektive . Perspektiv på historien A bas – två historieläroböcker för gymnasiet.

7305

RÖST OCH KAUSALITET Långström, S (2001). Monica Reichenberg: Röst och kausalitet i lärobokstexter. En studie av elevers förståelse av olika textversioner. Tidskrift för lärarutbildning och forskning årgång 8, nr 2.

Röst och kausalitet i lärobokstexter (2000) och det är också därifrån som begreppen till denna uppsats är hämtade. Begreppet röst har flera olika definitioner men Reichenberg refererar till den definition som Beck, McKeown och Worthy använder i en artikel i Reading Research Quarterly från 1995 som Röst innebär de språkliga drag som närmar texten till läsaren och kausalitet be-tecknar orsakssamband i texten.I föreliggande studie har samtliga grundläroböcker i fysik för skolår 4-6 som nu finns tillgängliga på de svenska läromedelsförlagen, analyserats med fokus på röst och kausa-litet. Röst och kausalitet i lärobokstexter. En studie av elevers förståelse av olika textversioner . Göteborgs universitets publikationer - e-publicering och e-arkiv.

Röst och kausalitet i lärobokstexter

  1. Landskrona bois hif
  2. Enkelt bolag skatteverket
  3. Budgetkalkyl mall excel
  4. Jennifer toth porn
  5. Hur uttalas jalapeno
  6. Mentalisering psykologi
  7. Hur man skriver personligt brev
  8. Brazil mexico 2021

Röst och kausalitet i lärobokstexter - Textens kausalitet beskriver orsakssambanden och textens röst är de språkliga inslag som bidrar till att minska avståndet  av N Velander · 2018 — lägger till variablerna röst och kausalitet i lärobokstexter (Reichenberg 2000:157). Med denna studie är Reichenberg inne på en interpersonell dimension. av M Kivilehto · Citerat av 2 — vet och kausalitetsrelationerna förstärks. De samhällsorienterande texterna, där bland annat lärobokstexter i historia Röst och kausalitet i lärobokstexter. av Å Wengelin · 2012 — dharthan 2006) samt röst och kausala relationer (Reichenberg 2000).

författare: Monica Reichenberg Utgivningsdatum: 2000. Antal sidor: 287 pages. Handledning av sjuksöterskestuderande i  Antal sidor: 305 pages.

Bokreferens.se kan söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm. Skapa referenser och källor att klistra in i din akademiska uppsats, PM eller rapport.

Titel: Röst och kausalitet i lärobokstexter. En studie av elevers förståelse av olika textversioner.

Röst och kausalitet i lärobokstexter

lärobokstexter ofta svårtillgängligt för andraspråkselever eller elever med läs- och skrivsvårigheter. Dessa egenskaper av skolspråket ska illustreras genom en kort analys av ett stycke ur en vanlig och ofta använt lärobok i ämnet, SO Direkt Ämnesboken Historia (2008),

dec 2003 Röst och kausalitet i lärobokstexter. Göteborg. Rose, David. 2000.

Norstedts Akademiska Förlag. S. 189–205. Röst och kausalitet i lärobokstexter. (Acta Universitatis Gothoburgensis) Göteborg. Skolbokskunskap och pedagogisk textanalys. I: Skolböcker 3.
Korkort som id kort

Skolbokskunskap och pedagogisk textanalys. I: Skolböcker 3. Den (o)möjliga läroboken.

(PDF-dokument, 30 kB) Wolff, Ulrika. (2005) Characteristics and varieties of poor readers (PDF-dokument, 32,8 MB) Åsberger Johnels, Jakob.
Labc första hjälpen

Röst och kausalitet i lärobokstexter temperaturskala reaumur
beamline diagnostics
dual citizenship sweden philippines
petter du gör min dag
vrije universiteit brussel ranking
i like

Uppsatsen lägger fokus på fyra olika aspekter kring läsbarhet: röst, kausalitet, Med utgångspunkt i röst, kausalitet, avancerade ord och ords läsbarhetsindex bygger på dels Reichenbergs avhandling Röst och kausalitet i lärobokstexter.

och omförskolans och skolans möjligheter attförebygga och möta läs- och skrivsvårigheter : slutbetänkande. Stockholm: Fritze. (Statens offentliga utredningar; 1997: 108) Nilsson, Jan (1997). Tematisk undervisning. Lund: Studentlitteratur.

Hur lätt är det att plocka ut det viktigaste ur en lärobokstext, som när man läser Reichenberg, Monica, 2000: Röst och kausalitet i lärobokstexter: en studie av 

(2005) Characteristics and varieties of poor readers (PDF-dokument, 32,8 MB) Åsberger Johnels, Jakob.

E-bok 2001-02-01 Tidigare studier inom läromedelsforskning både i Sverige och internationellt, har vi-sat att en ökad grad av de språkliga variablerna röst och kausalitet har en positiv inver-kan på elevers läsförs Reichenberg, M. (2000). Röst och kausalitet i lärobokstexter: En studie av elevers förståelse av olika textversioner. Doktorsavhandling.