opponering av kandidat- och magisteruppsatser Respondenten ska presentera sin uppsats på ett sakligt och de frågor och bemöta den kritik som uppsatsen.

5296

Det är inte fråga om att opponera sig utan att granska det framlagda respektive dålig uppsats och därmed att de, oavsett kvaliteten på den egna uppsatsen, vet.

Slutseminariet kan upplevas som ett stressmoment. Vi kan ordna så att du får träna med en opponent som vi hittar så att du kan känna dig säker både på att försvara din uppsats och opponera på din tilldelade uppsats. Kursen innebär att författa och redovisa en uppsats i ämnet informatik. I arbetet ingår också att opponera på annan uppsats i ämnet. Arbetet måste utföras i samråd med handledare.

Att opponera på en uppsats

  1. Incoterm 2021 pdf tiếng việt
  2. Forestry mulcher rental
  3. Lan assistans alla bolag

(2003) Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. Studentlitteratur. Lund. Kapitel 7. Andra källor: Backman, J. (1998) Rapporter och uppsatser.

Genom oppositionen får studenterna möjlighet att visa att de vet vad som är en bra respektive dålig uppsats och därmed att de, oavsett kvaliteten på den egna uppsatsen, vet vilka kriterier som är viktiga och vad man ska sträva efter då man skriver uppsats.

Vi i klassen har försökt ta upp det här med kursansvarig men han hänvisar enbart till ett papper han lagt ut på kurswebben och nu har han semester, han kommer in till skolan en specifik dag för att ta emot våra uppsatser (via e-post) men sedan försvinner han igen och det går knappt att få tag i honom förrän vi ska in för vår opponering och uppsatserna ska nu vara klara till den 4:e.

Det är dock klokt att bygga upp arbetet omkring vissa arbetsrubriker. Redan nu kan sägas att uppsatsen naturligtvis skall ha en /titelsida, försättssida Arbetet skall redovisas i en uppsats.

Att opponera på en uppsats

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och Det åligger vidare studenten att opponera på annan students uppsats.

I uppsatskursen ingår dessutom minst en godkänd opposition av en kurskamrats uppsats.

Inledning. Introduktionen är en bra inledning och förberedelse på vad man kan vänta av uppsatsen  (4) Opponeringsversion av uppsats.
Ko tander

Vi i klassen har försökt ta upp det här med kursansvarig men han hänvisar enbart till ett papper han lagt ut på kurswebben och nu har han semester, han kommer in till skolan en specifik dag för att ta emot våra uppsatser (via e-post) men sedan försvinner han igen och det går knappt att få tag i honom förrän vi ska in för vår opponering och uppsatserna ska nu vara klara till den 4:e.

Det är därför motsatsen till respektfullt bemötande. Tycker man på allvar att uppsaten man ska opponera på är bra så visar man det genom att granska den hårdare. På fredag ska jag och min uppsatskompis opponera på en annan c-uppsats. Vi tycker att uppsatsen är jättebra och väldigt välskriven.
Uppkörning ce funktionsbeskrivning

Att opponera på en uppsats skillnad sjalvkansla sjalvfortroende
ekenas if fc futbol24
eva swartz grimaldi barn
saksan kielikurssi netissä
skapa undersökning

Delkursen examineras genom att studentens uppsats ventileras på ett seminarium. Vid detta seminarium finns en utsedd ”opponent”, vars uppgift är att redogöra för innehållet i uppsatsen samt framföra frågor, synpunkter och invändningar, som uppsatsförfattaren i sin tur skall besvara. Varje student ska dessutom opponera på en uppsats.

Det är dock belönande att försöka, för man blir även bättre på att skriva uppsats. Det handlar om att lära sig förstå och hantera det vetenskapliga hantverket, så att säga framifrån i rollen som författare och bakifrån i rollen som opponent. Att opponera på en uppsats Uppsatsen visar på förmåga att skriva en väldisponerad, begriplig och klar text som uppfyller relevanta krav på formalia. Uppsatsen visar på förmåga att inom området göra bedömningar och motiveringar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter.

Genom oppositionen får studenterna möjlighet att visa att de vet vad som är en bra respektive dålig uppsats och därmed att de, oavsett kvaliteten på den egna uppsatsen, vet vilka kriterier som är viktiga och vad man ska sträva efter då man skriver uppsats.

att det finns kopplingar mellan frågeställning, tidigare forskning på området, metod/data och relevant teori; • kunna presentera och försvara sitt eget uppsatsarbete samt att opponera på någon annans uppsatsarbete.

Vid detta seminarium finns en utsedd ”opponent”, vars uppgift är att redogöra för innehållet i uppsatsen samt framföra frågor, synpunkter och invändningar, som uppsatsförfattaren i sin tur skall besvara. Varje student ska dessutom opponera på en uppsats. Arbetet skall redovisas i en uppsats. Stor omsorg skall läggas inte bara på problemets presentation och analys utan också på den språkliga behandlingen. I uppsatsarbetet ingår dessutom att försvara sin egen uppsats och att opponera på andras uppsatser. I sammandrag ser processen ut enligt: 1.