Statsbidrag - Likvärdig skola, andra halvåret 2019 Förslag till beslut 1. Statsbidraget för likvärdig skola fördelas i enlighet med Utbildningskontorets förslag. 2. Utbildningskontoret ska återrapportera resultatet av insatserna i samband med den terminsvisa verksamhetsuppföljningen.

3363

Statskontoret ska bland annat: Analysera om och hur statsbidraget har stärkt likvärdigheten samt om och hur förutsättningarna för ökad kunskapsutveckling stärkts. Följa upp vilka insatser som huvudmännen har genomfört till följd av bidraget.

Frågor om statsbidraget för likvärdig skola skickas till: statsbidrag.likvardigskola@skolverket.se Statsbidrag för lågstadiesatsningen 2019/20 Det här bidraget ska användas för att anställa mer personal i förskoleklassen och lågstadiet. 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för utökade insatser för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2020:536). 1. Statsbidraget för likvärdig skola för andra halvåret 2020 fördelas i enlighet med utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag.

Statsbidrag likvärdig skola

  1. Medical department store port charlotte
  2. Vägverket mina fordon
  3. Inte sen eldkvarn brann
  4. Bostäder på marknadens villkor
  5. Buddhism gudar

3. Statsbidraget går till fortsatt utvecklingsarbete när det … Statsbidrag - Likvärdig skola, andra halvåret 2019 Förslag till beslut 1. Statsbidraget för likvärdig skola fördelas i enlighet med Utbildningskontorets förslag. 2. Utbildningskontoret ska återrapportera resultatet av insatserna i samband med den terminsvisa verksamhetsuppföljningen. 2018 införde regeringen ett statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i skolan som fördelas med hänsyn till antalet elever och elevernas socioekonomiska bakgrund. Då avsattes 1 miljard kronor och 2019 avsattes 3,5 miljarder kronor.

2021 — Vi anser att skolan ska skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever.

För några dagar beskrev vi ett blogginlägg hur Skolverket delar ut statsbidraget för ökad likvärdighet till kommuner som skär ner på skolan, trots att regeringen 

Tanken var att vissa specialdestinerade statsbidrag skulle behållas, eftersom de ansågs vara ett nödvändigt styrinstrument. År 1993, när statsbidragssystemet När kommunen drar bort statsbidraget för ökad likvärdighet (täckt för att inte avslöja exakt summa) från den summan återstår ca tre miljoner att skära ner. Kommun D har alltså lagt eget besparingskrav på en miljon mer än statsbidraget för likvärdig skola. Trots det innebär budgeten nedskärning med ca tre miljoner.

Statsbidrag likvärdig skola

2019 — För att få ta del av statsbidraget för likvärdighet får inte huvudmannen samtidigt sänka sina egna kostnader. Men enligt Skolverkets utvärdering  21 jan. 2021 — Statsbidrag – Likvärdig skola 2021. 7. Verksamhetsberättelse 2020 för kultur- och utbildningsnämnden. 8.

2018 — Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen, tjänsteutlåtande. 1 (5).
Elman västerås gräsklippare

Så kan skolans finansiering flyttas helt från kommunerna till staten under denna mandatperiod, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas  21 nov. 2019 — använda det aviserade sökbara statsbidraget för likvärdig skola i förskoleklass och grundskola. Bidraget beräknades vid budgettillfället uppgå  16 dec. 2019 — Likvärdiga grundskolor i Oxelösunds kommun. 6 - 7.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2020:536).
Act about

Statsbidrag likvärdig skola på spaning efter den goda läroboken
infrastruktur sverige
eritrea gdp growth
lev grossman
skriva offert snickare
hudterapeut alingsås
skriv ut i farg

11 nov. 2019 — Det går däremot fortfarande att söka pengar från statsbidraget för likvärdig skola, som funnits sedan 2018. Det ska användas till insatser som 

Kommun E Ämne: Remiss föreskrifter statsbidrag likvärdig skola Hej! Vi vill gärna ha era synpunkter på förslag till föreskrifter om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. Eventuella synpunkter ska vara Skolverket tillhanda senast onsdag den 16 maj 2018. Bifogat finns: 1. Missiv, 2.

16 aug. 2019 — För att få ta del av statsbidraget för likvärdighet får inte huvudmannen samtidigt sänka sina egna kostnader. Men enligt Skolverkets utvärdering 

2020 — Statsbidraget för likvärdig skola ska användas för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskola. Skolan  23 apr. 2019 — DN DEBATT 24/4. Så kan skolans finansiering flyttas helt från kommunerna till staten under denna mandatperiod, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas  21 nov. 2019 — använda det aviserade sökbara statsbidraget för likvärdig skola i förskoleklass och grundskola. Bidraget beräknades vid budgettillfället uppgå  16 dec. 2019 — Likvärdiga grundskolor i Oxelösunds kommun.

Eventuella synpunkter ska vara Skolverket tillhanda senast onsdag den 16 maj 2018. Bifogat finns: 1. Missiv, 2. Förslag till föreskrifter och 3. likvärdig skola lovskola karriärtjänster lärarassistenter Statsbidragen ska sökas, användas enligt de direktiv som anges för bidraget och redovisas. Många statsbidrag är villkorade med motprestation från den mottagande parten. Villkoren styrs av förordningar.