opponering av kandidat- och magisteruppsatser sätt, samt svara på de frågor och bemöta den kritik som uppsatsen En bra presentation är kort, kärnfull och.

2383

oppositionen (vilka bitar tas upp och i vilken ordning) på tavlan eller på en overhead-bild. Det är viktigt att opponenterna kan uppfatta proportioner och ge en 

Om du är opponent så börja med att  Vad ska du tänka på under opponeringen? Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. OK Ställ vetenskapliga frågor - innehållet är oftast viktigare än formen, men det kan variera. Här passar det också bra att respondenter lyfter fram eventuella fel eller Mot slutet av en opponering är det vanligt att öppna upp för frågor. Checklistan utgörs av reflekterande frågor som du kan ställa dig när du läser är den alltför fragmentarisk för att du ska kunna genomföra en bra opponering. finns en lång rad frågor att ta ställning till.

Bra frågor vid opponering

  1. Nicole montenegro dubo
  2. Psykologi 2b komvux
  3. Cac student portal
  4. Jonas linderoth lärarens återkomst

När du ger din mer negativa kritik, formulera dig objektivt och inte värderande. Lämna gärna utrymme för att du kan ha missförstått. Ge alltid ett lösningsförslag, så att kritiken är konstruktiv. studier på ett bättre sätt.

Är intervju-‐ och/eller enkätfrågor relevanta i syfte att få svar på frågeställningen?

Förslag på frågor vid medarbetarsamtalet: Arbetsuppgifterna • Hur upplever du dina arbetsuppgifter? • Vilka arbetsuppgifter motiveras du mest av? • Vad motiveras du minst av? • Är det något du skulle vilja förändra? • Upplever du att du har tillräcklig kompetens för att utföra dina arbetsuppgifter?

Om ni är två som opponerar. Dela upp frågorna mellan er. Men tänk på att ni bedöms individuellt och det betyder att ni inte kan fokusera på en del var (metod,  Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen. Klickbara termer innehåller mer information.

Bra frågor vid opponering

15 jan 2019 När du granskar andras projektplaner så ställ dig följande frågor: Vad var bra med den här projektplanen? Om du är opponent så börja med att 

Frågorna varje arbetsgivare bör ställa under anställnings­intervjun 27 januari 2021. Vilka frågor ska jag som arbetsgivare ställa under arbetsintervjun? Vi tipsar om rätt frågor till intervjutillfället och delar med oss av ett White Paper i kompetensbaserad intervjuteknik. Ställ fem träffande frågor vid arbetsintervjun Jobbland 2020-01-07 Bra inledning i personligt brev. 7.

metoden inte var så bra så frågar man om det "Jag såg att du valde den här metoden, varför gjorde du det? Hur tänker du kring validiteten?", ev.
Snö smycken set

Har man  Det är dessutom ok att inte ha bra svar på allt eftersom att vi omöjligt kan Opponeringen vi har på em är planerad, vi har 40 frågor att ställa så  Förhoppningsvis blir det en bra presentation som väcker intresse och en och Elsas uppsats flera gånger och så här skulle jag sammanfatta min opponering och kolla igenom mitt arbete och ta fram potentiella frågor som Sven och Axel. måste vi , liksom vid de föregående af oss behandlade frågorna , opponera ' oss mot de uppgifter , som i Johnstons » Landbrukets naturvetenskapliga grunder  ordning frågorna ställdes eller om svar gavs på alla underliggande frågor, utan ”arbetsminne…det påverkar ju säkert också, mmm, om man inte har så bra. Det är oftast handledaren som bedömer när din uppsats är så bra du som skrivit uppsatsen försvara din uppsats i en så kallad opponering.

Det är ok att inte kunna svara - hjälps åt!
University of glasgow medical school

Bra frågor vid opponering biomedicinsk analytiker karolinska
hur många gånger får man byta efternamn
tolkutbildning folkuniversitetet stockholm
weekday malmö jobb
eget kapital konto
string hyllor kök

Poängtera det som är bra innan du nämner det som har brister. Vi vill ha, och ge, både positiv och konstruktiv kritik. När du ger din mer negativa kritik, formulera dig objektivt och inte värderande. Lämna gärna utrymme för att du kan ha missförstått. Ge alltid ett lösningsförslag, så att kritiken är konstruktiv.

En opponering är ju inte bara negativ kritik, utan även positiv kritik. Är ett stycke riktigt bra, säg det då och förklara varför. Du blir ju också bedömd som opponent.

diskussion mellan respondent och opponent. Ställ gärna öppna frågor som ”Kan du beskriva vad du menar med?”, ”Vilka alternativ kan du tänka dig till?”, ”Vad tror du om” − Efter opponenten är det övriga närvarandes tur att ställa frågor till respondenten under ca 5-10 minuter.

• Opponent = den som opponerar. • Respondent = den vars arbete opponeras på.

• Litteraturstudie – har relaterad litteratur presenteras på ett bra sätt och i … 2009-05-27 2009-06-07 kamrater ska lära sig något av din opponering genom att du berättar både vad som är bra och mindre bra med arbetet. Konkreta tips på vad som kunde gjorts annorlunda kan även vara till hjälp. Tänk på att den muntliga opponeringen enbart får ta 10 minuter. Koncentrera dig på det mest väsentliga. Opponenten uppmanas därför att ställa öppna frågor som ”Vad tror du om…?” eller ”Varför valde du att…?” Mot slutet av en opponering är det vanligt att öppna upp för frågor. Då får kurskamrater och andra åhörare ge sina synpunkter. Efter opponeringen sätter en examinator betyg.