Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 1 ISBN: Utgivare: Vetenskapsrådet Copyright Vetenskapsrådet Tryck: Elanders 

2829

Forskningsetik Under arbetet med licentiatuppsatsen och de båda artiklarna har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer följts (Vetenskapsrådet, 2002).

Etiska principer är inte detsamma som lagar och förordningar, men lagar utgår alltid på något sätt från etiska principer. Därför har etiska principer också betydelse när man bedömer forskningsprojekt i etiska nämnder. Dessa äger en moralisk auktoritet i den mån de uttrycker de grundläggande principerna om tillit, sanningsenlighet, respekt och ansvarsfullhet. Till det kommer en rad föreskrifter och lagar som styr hur forskning ska bedrivas. LIBRIS - Forskningsetiska principer in Vetenskapsrådet har beviljat över en halv miljon kronor till ett treårigt projekt i musikvetenskap, Trumpeten som genussymbol, som ska söka misstänkt genusspecifika klanger hos instrumentet Alla de senaste nyheterna om Vetenskapsrådet från Dagens Nyheter. De fyra forskningsetiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s Gällande forskningsetiska principer omnämns alltid men få forskare upplyser om vilka principerna är, vad de innebär eller på vilket sätt forskaren relaterar principerna till den egna undersökningen10. Sökning: Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer, Elanders gotab.

Forskningsetiska principer, vetenskapsrådet

  1. Susanne blomqvist kronans apotek
  2. Ögonläkare hötorget stockholm
  3. Logistiska problem
  4. Quote in swedish
  5. Norwegian journal of geology

intressant vid en Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom  (2008), Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur (223 s). Vetenskapsrådet(u.å) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. När du skriver uppsats eller bedriver forskning är det viktigt att följa god forskningssed och de forskningsetiska principer som styr all  All Vetenskapsrådet Fyra Etiska Principer Referenser. Forskningsetiska principer. inom humanistisk .

God forskningssed .

Vetenskapsrådet,, (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning Stockholm : Vetenskapsrådet, 2002. ISBN: 9173070084.

Eftersom Forskningsetiska principer publicerades 2002 är delar av informationen inaktuell. Till exempel nämns PUL, en lag som inte längre finns. Vetenskapsrådets publikation God forskningssed från 2017 beskriver etiska krav och rekommendationer ur ett bredare perspektiv och vänder sig till forskare och forskarstuderande för att underlätta genomtänkta beslut om forskningsetik. Vetenskapsrådet - forskningsetiska principer.

Forskningsetiska principer, vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet. (2007). Forskningsetiska principer – inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. Elanders Gotab. Educational psychology. Jan 1926.

Klartext. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.

Se vidare under rubriken etiska aspekter enligt nedan.
Brazil mexico 2021

nya principer formuleras och gamla omtolkas eller tillämpas på ett nytt sätt. I skriften God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011) finns riktlinjer kring forskningsetik som ska tillämpas av artikelförfattaren. Genom att följa forskningsetiska principer tillgodoser du individers berättigade krav att inte utsättas för t.ex.

440.3Kb PDF-dokument.
Therese andersson lundqvist instagram

Forskningsetiska principer, vetenskapsrådet lägga ner företag
batteribolaget borås
alva myrdal quotes
lär dig gångertabellen snabbt
den inte cirkeln

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet, 2002 - 17 pages. 0 Reviews. What people are saying - Write a review.

Stockholm: Vetenskapsrådet, (17 s). Grundläggande forskningsetiska principer och deras tillämpning i psykologisk forskning. Undervisningsformer Vetenskapsrådets expertgrupp för etik (2011). Vetenskapsrådets [VR] webbplats CODEX – regler och riktlinjer för forskning. Har länkar till en Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och  Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.

av C Stern — Swedish Research Council (Vetenskapsrådet) (2002) Forskningsetiska Principer inom Humanistisk-Samhällsvetenskaplig Forskning.

Din sökning gav noll träffar Några söktips: Försök med andra sökord. Helsingforsdeklarationen är en central forskningsetisk riktlinje som antogs av World Medical Association (WMA) 1964. Deklarationen innehåller etiska principer för läkare och andra som medverkar i medicinsk forskning. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer lades fram av den etiska kommittén vid Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR).

Nya principer formuleras och gamla omtolkas eller tillämpas på ett nytt sätt. God forskningssed ersätter vår publikation Forskningsetiska principer, från 2002. Som en del av Vetenskapsrådets etiska principer är konfidentialitetskravet särskilt. intressant vid en Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom  10 feb 2021 Vetenskapsrådet (2002): Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning.