Det ska prövas på vanligt sätt; är det en allmän handling och det inte finns någon Undantagen i 5 kap 2 § dataskyddslagen gäller också, arbetsmaterial som 

4234

De vanligaste handlingarna är pappersbrev, fax, e-postbrev, protokoll, beslut med mera. Men det kan även vara video- eller bandupptagningar, foto eller i annat format. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän, det vill säga internt arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda (hemliga).

Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar till exempel. Internt arbetsmaterial och hemliga handlingar. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. Allmän handling kontra offentlig handling Handling? Allmän 1.

Allman handling arbetsmaterial

  1. Passande engelska
  2. Angered capio
  3. Kulturskola piano
  4. Lumbalpunktion ms
  5. Zhuge liang
  6. Registreringsnummer agare sms
  7. Aterstalla ltd
  8. Vestibular system function
  9. Isin koder aktier

Grundregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga för allmänheten såvida inte informationen omfattas av sekretess. På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. En handling blir allmän om den förvaras hos myndigheten (t ex på en kommunal skola).

Regler om överklagande. När den avsändande myndigheten däremot får tillbaka den andra myndighetens svar med eventuella synpunkter så blir detta svar en inkommen och allmän handling (se prop. 1975/76:160 s.

Gallrade allmänna handlingar Allmänna handlingar får bara gallras (raderas eller förstöras) om det överensstämmer med arkivlagen, arkivbestämmelser, dokumenthanteringsplan och gallringsföreskrifter. Om en handling har gallrats kan handlingen ibland återskapas om det finns säkerhetskopior.

Allmänna handlingar kan vara offentliga eller hemliga. Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs.

Allman handling arbetsmaterial

Utkast, ”kladdar”, koncept och annat underlag till ännu inte färdigställda/upprättade skrivelser och beslut är att betrakta som arbetsmaterial och är inte allmänna handlingar. En handling som skickas internt inom olika enheter hos samma myndighet anses inte vare sig inkommen eller upprättad om enheterna inte är att betrakta som självständiga i förhållande till varandra.

Allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit  Alla handlingar hos en myndighet är inte allmänna, det kan till exempel vara utkast och arbetsmaterial som inte är färdigställt.

Exempel på en handling som inte är allmän är en tjänstemans interna arbetsmaterial till exempel utkast till skrivelse. En sådan handling blir allmän när handlingen skickas (expedieras) till någon utanför myndigheten, färdigställs eller justeras samt när det ärende handlingen tillhör avslutas.
Rf partner ab

Har handlingen kommit in till myndigheten från någon utomstående? 2. Har myndigheten skickat ett exemplar av handlingen till någon utomstående?

Enligt lagen är en handling allmän när den har  26 aug 2020 myndigheter är dock inte allmänna och en allmän handling är inte alltid arbetsmaterial eller för allmänna handlingar som är offentliga. vare offentlighetsprincipen, förutom information med sekretess och arbetsmaterial. En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd b från offentlighet är sekretessbelagda handlingar, utkast, arbetsmaterial och liknande som En begäran om att få ut en allmän handling ska prövas skyndsamt.
Risken

Allman handling arbetsmaterial när ska man ge chili näring
rotavdrag arbetskostnad inklusive moms
gör framgångsrik astronom
basta cad programmet
pmo chef
restaurang trappan lunch
vidgas ror med

Detta innebär att till exempel en handling som är ett utkast, arbetsmaterial och liknande inte är offentlig. Det är först då handlingen är färdigställd eller upprättad eller beslutad som den kan anses som allmän. En handling som är förvarad hos en myndighet kan också räknas som allmän.

Telenor överklagade PTS beslut att inte lämna ut arbetsmaterialet. Kammarrätten har i dom den 26 november 2018 avslagit Telenors överklagande. Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten. Offentlig eller sekretessbelagd? Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. För att en allmän handling ska kunna sekretessbeläggas krävs uttryckligt lagstöd i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

En handling är däremot inte allmän om det är ett internt arbetsmaterial ( exempelvis minnesanteckningar och utkast). Det finns också undantag i 

När det gäller handlingar som innehåller exempelvis  De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. En allmän handling är vanligen också offentlig, vilket innebär att vem  En allmän handling kan antingen vara offentlig eller belagd med sekretess. Du har rätt Tjänstemännens interna arbetsmaterial är dock inte offentligt. Allmänna   16 jul 2019 Vad räknas inte som en allmän handling? Arbetsmaterial som till exempel minnesanteckningar (PM, andra anteckningar eller upptagning) som  Undantag är det som är sekretessbelagt och arbetsmaterial.

Eftersom de varken expedieras eller tas om hand för arkivering utgör de inte en allmän handling. Så motiverade Migrationsdomstolen i Stockholm sin vägran att lämna ut anteckningar från muntliga förhandlingar i två mål till en person. Utkast, kladdar och andra halvfärdiga handlingar som myndigheten har påbörjat men inte slutfört är som regel inte heller allmänna enligt TF. Om en myndighet hävdar att en handling inte är allmän, alternativt kallar den för “ internt arbetsmaterial “, kan du använda nedanstående frågor för att testa myndighetens påstående. Utkast, ”kladdar”, koncept och annat underlag till ännu inte färdigställda/upprättade skrivelser och beslut är att betrakta som arbetsmaterial och är inte allmänna handlingar.