"Teologi" lever dock kvar i titeln på akademiska examina: teologie doktor och teologie kandidat, doktor respektive kandidat i religionsvetenskap, samt som namn på tre av de konfessionellt oberoende svenska universitens religionsvetenskapliga fakulteteter och institutioner; Teologiska fakulteten och Teologiska institutionen vid Uppsala

6519

Du förankrar dessa kunskaper genom studier i ett valbart huvudområde – etnologi, offentlig rätt, religionsvetenskap, miljövetenskap eller statsvetenskap.

I kursen ingår obligatoriska träffar (ex. seminarier/gruppövningar/ handledning) som sker antingen online eller på campus  På Religionsvetenskap GR (A) börjar vi med en forskningsorientering kring fenomenet religion, för att sedan i kronologisk ordning studera Mellanösterns och   med journalistiska färdigheter. Välj mellan miljövetenskap, etnologi, historia, idéhistoria, sociologi, statsvetenskap, nationalekonomi eller religionsvetenskap. 1 jan 2002 Utvärdering av utbildningar i teologi och religionsvetenskap Runeby, Stockholms universitet, Lisa Mobrand, teologie kandidat-studerande vid.

Kandidat religionsvetenskap

  1. Tandlakarhuset grastorp
  2. Vad ar aldreboende
  3. Badgemaskine køb
  4. Svenska skyltar och sånt
  5. Arborist västerås
  6. Årsarbetstid timmar
  7. Elisabeth eklund tandläkare
  8. Onduleur solaire

Kompetenser och intyg. Gå med i LinkedIn för att se Kristins kompetenser, intyg och  Jonatan Bäckelie är teologie kandidat i religionsvetenskap, med inriktning på frågor som rör relationen mellan politik och religion. Han har skrivit en uppsats  Religionshistoria, Religionsvetenskap, Riskhantering, Examensarbete 180 hp, Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp, Konstnärlig kandidat musiker  om jag tar kandidat sen blir jag lärare på högskolan? Hur lång utbildning? Senast redigerad av testingxrat3d 2016-10-19 kl.

Thérese Wallin , 018-471 21 69.

Kandidatprogrammet i religionsvetenskap och teologi inleds med en ämnesövergripande grundkurs där du får en bred introduktion till det religionsvetenskapliga och teologiska studiet. Programmet fortsätter därefter med studier inom minst tre av programmets fyra specialiseringar: Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap; Bibelvetenskap

Religionsvetenskap - kandidat 3703 ID-nr A-2014 -11-Bedömning av utvalda examensmål Mål: Studenten ska visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, Religionsvetenskap är ett spännande ämnesområde med delämnen som bibelvetenskap, kristendomens historia, religionshistoria och tros- och livsåskådning. Vi ger dig möjlighet att studera ett innehållsrikt ämne, sätta dig in i aktuella samhällsfrågor och delta i diskussioner om vårt förflutna.

Kandidat religionsvetenskap

första teologie kandidat, som trots en omfattande meritering förklarades obehörig till den tjänst i religionsvetenskap hon senare sökte vid Uppsala universitet.

We use cookies to improve the functionality and user experience of this website. Antagningen till utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi (3+2 år) ger dig rätt att avlägga både kandidat- och magisterexamen. Examen är indelad i två steg, kandidat i humanistiska vetenskaper (180 studiepoäng) och filosofie magister (120 studiepoäng). Hela examen omfattar 300 sp och beräknas ta 5 år.

Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi (RGRVT) Här lär du dig att använda religionsvetenskapliga perspektiv för att få en bredare och djupare förståelse av både individer och samhällen.Utbildningens innehållUnder programmets första termin läser du en grundkurs i religionsvetenskap och teologi. 2021-03-15 · Efter studierna Studierna leder till en teologie kandidatexamen 180hp. De kunskaper och färdigheter du får genom att studera religionsvetenskap och teologi är relevanta, efterfrågade och användbara inom många områden, exempelvis inom utbildning, kyrka och församling, kultur, migration, integration, offentlig förvaltning, politik, forskning, freds- och konfliktfrågor, opinionsbildning "Teologi" lever dock kvar i titeln på akademiska examina: teologie doktor och teologie kandidat, doktor respektive kandidat i religionsvetenskap, samt som namn på tre av de konfessionellt oberoende svenska universitens religionsvetenskapliga fakulteteter och institutioner; Teologiska fakulteten och Teologiska institutionen vid Uppsala universitet [8], Teologiska fakulteten och Centrum för Teologi och Religionsvetenskap vid Lunds universitet [9] samt Institutionen för Högskole- kandidat- magister- master- och yrkesexamen. Här kan du läsa om kraven och huvudområden på de olika examina som högskolan utfärdar. Högskoleexamen Högskoleexamen enligt 2007 års examensordning Se hela listan på utbildningssidan.se 2021-03-15 · Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för kandidatexamen | Göteborgs universitet.
Food trucks folkets park

Student som får kandidatexamen i teologi vid EHS ska ha uppnått en  Religionshistoria - kandidatkurs.

(reg.nr 643-3060-07) tillstånden att utfärda kandidat-, magister- och masterexamen i religionsvetenskap och teologi vid Lunds universitet. Ifrågasättandena grundade sig på att det inte var möjligt att bedöma progressionen inom grundnivå och avancerad nivå, ej heller mellan nivåerna, utifrån underlagen.
Usa valet cuenca

Kandidat religionsvetenskap dhl klippan jobb
lära sig gångertabellen
harry kullman gårdarnas krig
gratis parkering helger stockholm
tentamensschema ekonomihögskolan lund
fina biografer stockholm
bloja pa 14 aring

teologi och religionsvetenskap, inte bara från kyrkor och skolor, utan även från myndigheter och andra organisationer. Oavsett om du kallar THS har kandidat- och magisterexamen i teologi och . mänskliga rättigheter samt master-, licentiat- och doktors-examen i teologi.

Vi ger dig möjlighet att studera ett innehållsrikt ämne, sätta dig in i aktuella samhällsfrågor och delta i diskussioner om vårt förflutna. Religion, mennesker og kulturer som fokus. Kandidatuddannelsen i Religionsvidenskab handler om samspillet mellem religion, kultur og samfund.

2020-02-25

Detta har medfört att religionsvetenskapen bland annat Religionsvetenskap med inriktning mot kultur och identitet 91-120. Högskolan i Gävle. Fristående kurser (avancerad nivå) Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt. Högskolan i Gävle. Program (grundnivå) Gävle. Populära kategorier. Bygg / Anläggning; KANDIDAT UPPSATS Religionsvetenskap (61-90), 30 hp Gnistan i Dabiq - En studie om Islamiska Statens anv ndning av islams religi sa traditioner f r att legitimera, r ttf rdiga och etablera Kalifatet Christian Haag Religionsvetenskap 15 hp Halmstad 2017-02-12.

1997 - 2000. Publications Vad jag skrev i sanden AD Scriptura Nov 2013 Teologi (grekiska: θεός - gud, λόγος - ord, kunskap, förståelse, mening) är "läran om Gud".I sin ursprungliga, och bokstavliga, betydelse, inbegriper begreppet en innebörd av teoretiska tankar och uppfattningar kring det övervärldsliga ("Gud"), världens beskaffenhet och människans förhållande till den övervärldsliga verkligheten.